Sypialnia FULMO wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-200/wy-218/gl-65
- komoda sz-110/wy-100/gl-46
- 2x stolik nocny sz-50/wy-36/gl-40
- lozko sz-167/wy-92/dl-201

Bedroom FULMO available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-200/h-218/d-65
- sideboards w-110/h-100/d-46
- 2x bedside table w-50/h-36/d-40
- bed w-167/h-92/L-201
£1.050
Sypialnia ITALIA wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-181/wy-237/gl-59
- komoda sz-110/wy-82/gl-46
- 2x stolik nocny sz-50/wy-36/gl-40
- lozko sz-172/wy-94/dl-207

Bedroom ITALIA available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-181/h-237/d-59
- sideboards w-110/h-82/d-46
- 2x bedside table w-50/h-36/d-40
- bed w-172/h-94/L-207
£880
Sypialnia TANA wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-200/wy-218/gl-65
- komoda sz-130/wy-86/gl-43
- 2x stolik nocny sz-50/wy-44/gl-36
- lozko sz-167/wy-100/dl-225

Bedroom TANA available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-200/h-218/d-65
- sideboards w-130/h-86/d-43
- 2x bedside table w-50/h-44/d-36
- bed w-167/h-100/L-225
£910
Sypialnia NICEA wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-180/wy-216/gl-60
- komoda sz-130/wy-85/gl-43
- 2x stolik nocny sz-50/wy-44/gl-36
- lozko sz-167/wy-98/dl-205

Bedroom NICEA available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-180/h-216/d-60
- sideboards w-130/h-85/d-43
- 2x bedside table w-50/h-44/d-36
- bed w-167/h-98/L-205
£830
Sypialnia TOGO wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-230/wy-215/gl-62
- komoda sz-92/wy-85/gl-42
- 2x stolik nocny sz-47/wy-43/gl-41
- lozko sz-167/wy-100/dl-204

Bedroom TOGO available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-230/h-215/d-62
- sideboards w-92/h-85/d-42
- 2x bedside table w-47/h-43/d-41
- bed w-167/h-100/L-204
£840
Sypialnia LAVA wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-220/wy-203/gl-57
- komoda 4S sz-93/wy-92/gl-40
- komoda 6S sz-63/wy-129/gl-40
- lozko + stoliki nocne sz-256/wy-103/dl-219

Bedroom LAVA available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-220/h-203/d-57
- sideboards 4S w-93/h-92/d-40
- sideboards 6S w-63/h-129/d-40
- bed + bedside table w-256/h-103/L-219
£920
Sypialnia STILO wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-250/wy-216/gl-60
- komoda sz-138/wy-91/gl-42
- 2x stolik nocny sz-50/wy-42/gl-35
- lozko sz-207/wy-92/dl-211

Bedroom STILO available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-250/h-216/d-60
- sideboards w-138/h-91/d-42
- 2x bedside table w-50/h-42/d-35
- bed w-208/h-92/L-211
£960
Sypialnia ARDEN wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-220/wy-205/gl-57
- komoda sz-138/wy-99/gl-40
- 2x stolik nocny sz-100/wy-52/gl-37
- lozko sz-165/wy-103/dl-209

Bedroom ARDEN available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-220/h-205/d-57
- sideboards w-138/h-99/d-40
- 2x bedside table w-100/h-52/d-37
- bed w-165/h-103/L-209
£900
Sypialnia ARCO wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-220/wy-203/gl-54
- komoda sz-138/wy-91/gl-40
- 2x stolik nocny sz-102/wy-60/gl-46
- lozko sz-165/wy-105/dl-211

Bedroom ARCO available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-220/h-203/d-54
- sideboards w-138/h-91/d-40
- 2x bedside table w-102/h-60/d-46
- bed w-165/h-105/L-211
£930
Sypialnia OLIWIER-1 wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-150/wy-210/gl-66
- komoda sz-166/wy-95/gl-41
- 2x stolik nocny sz-50/wy-42/gl-41
- lozko sz-183/wy-69/dl-205

Bedroom OLIWIER-1 available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-150/h-210/d-66
- sideboards w-166/h-95/d-41
- 2x bedside table w-50/h-42/d-41
- bed w-167183/h-69/L-205
£770
Sypialnia BALTICA-3 wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 140/200)
- szafa sz-171/wy-207/gl-69
- 2x stolik nocny sz-46/wy-45/gl-42
- lozko sz-150/wy-80/dl-206

Bedroom BALTICA-3 available colours as in the picture
price for the set without mattress (140/200)
- wardrobe w-171/h-207/d-69
- 2x bedside table w-46/h-45/d-42
- bed w-150/h-80/L-206
£780
Sypialnia BALTICA-2 wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-192/wy-207/gl-69
- 2x stolik nocny sz-46/wy-45/gl-42
- lozko sz-170/wy-80/dl-206

Bedroom BALTICA-2 available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-192/h-207/d-69
- 2x bedside table w-46/h-45/d-42
- bed w-170/h-80/L-206
£900
Sypialnia BALTICA-1 wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-192/wy-207/gl-69
- komoda sz-138/wy-96/gl-42
- 2x stolik nocny sz-46/wy-45/gl-42
- lozko sz-170/wy-80/dl-206

Bedroom BALTICA-1 available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-192/h-207/d-69
- sideboards w-138/h-96/d-42
- 2x bedside table w-46/h-45/d-42
- bed w-170/h-80/L-206
£960
Sypialnia WOOD wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-200/wy-218/gl-67
- komoda sz-130/wy-82/gl-45
- 2x stolik nocny sz-46/wy-35/gl-41
- lozko sz-167/wy-102/dl-206

Bedroom WOOD available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-200/h-218/d-67
- sideboards w-130/h-82/d-45
- 2x bedside table w-46/h-35/d-41
- bed w-167/h-103/L-206
£990
Sypialnia VERONA wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-200/wy-218/gl-65
- komoda sz-93/wy-78/gl-42
- 2x stolik nocny sz-45/wy-36/gl-40
- lozko sz-174/wy-94/dl-221

Bedroom VERONA available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-200/h-218/d-65
- sideboards w-93/h-78/d-42
- 2x bedside table w-45/h-36/d-40
- bed w-174/h-94/L-221
£900
Sypialnia SIENA wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-208/wy-213/gl-67
- komoda sz-93/wy-81/gl-42
- 2x stolik nocny sz-47/wy-35/gl-41
- lozko sz-168/wy-101/dl-205
- lustro sze-77/wy-68/gl-3

Bedroom SIENA available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-208/h-213/d-67
- sideboards w-93/h-81/d-42
- 2x bedside table w-47/h-35/d-41
- bed w-168/h-101/L-205
- mirror w-77/h-68/d-3
£820
Sypialnia SARAGOSSA wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-200/wy-218/gl-65
- komoda sz-92/wy-85/gl-42
- 2x stolik nocny sz-47/wy-43/gl-41
- lozko sz-174/wy-94/dl-221

Bedroom SARAGOSSA available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-200/h-218/d-65
- sideboards w-92/h-85/d-42
- 2x bedside table w-47/h-43/d-41
- bed w-174/h-94/L-221
£860
Sypialnia RENATO wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-200/wy-219/gl-67
- komoda sz-93/wy-81/gl-42
- lozko + stoliki nocne sz-271/wy-90/dl-236
- lustro sze-77/wy-68/gl-3

Bedroom renato available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-200/h-219/d-67
- sideboards w-93/h-81/d-42
- bed + bedside table w-271/h-90/L-236
- mirror w-77/h-68/d-3
£920
Sypialnia PANAREA wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-200/wy-213/gl-67
- komoda sz-93/wy-78/gl-42
- 2x stolik nocny sz-47/wy-41/gl-35
- lozko sz-167/wy-101/dl-207

Bedroom PANAREA available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-200/h-213/d-67
- sideboards w-93/h-78/d-42
- 2x bedside table w-47/h-41/d-35
- bed w-167/h-101/L-207
£830
Sypialnia NICEA wystepuje w kolorze jak na zdjeciu
cena dotyczy kompletu mebli bez materaca ( 160/200)
- szafa sz-226/wy-216/gl-59
- komoda sz-130/wy-85/gl-43
- 2x stolik nocny sz-50/wy-44/gl-36
- lozko sz-167/wy-98/dl-205

Bedroom NICEA available colours as in the picture
price for the set without mattress (160/200)
- wardrobe w-226/h-216/d-59
- sideboards w-130/h-85/d-43
- 2x bedside table w-50/h-44/d-36
- bed w-167/h-98/L-205
£890